Välkommen till Fabege

Lediga tjänster

Vår värdegrund

Alla som arbetar på Fabege är olika, men ändå så lika. Våra värderingar länkar oss samman och skapar en gemensam grund som genomsyrar allt vi gör, både internt och externt. Vi ser och värnar om varje persons unika egenskaper och förmågor, så att vi tillsammans skapar en stark helhet. Vi strävar alltid efter att skapa rätt förutsättningar för våra kunder, och då börjar det med oss som organisation. Vi har byggt vårt företag med laganda, och det är så vi kommer fortsätta att bygga vårt Fabege. 

Vår värdegrund, SPEAK, som genomsyrar hela verksamheten, står för nyckelorden Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet.

95%

av medarbetarna rekommenderar oss som arbetsgivare

Vi bidrar

till en positiv samhällsutveckling och ett hållbart Stockholm

Varje vecka

ges du möjligheten att träna tillsammans med dina kollegor

Möt några av oss

Laget. Inte jaget.

Hos oss möter du en stor sammanhållning. Vi är ofta olika, men drivs av samma värderingar, mot samma mål. Hos oss trivs renodlade lagspelare, som alltid sätter laget före jaget. Vår värdegrund (SPEAK) finns på pränt. Men kanske viktigare, den finns i varje dag och i allt vi gör.

Vi tror på allas lika värde. Och belöning därefter.

Alla som arbetar hos oss är med i en vinstandelsstiftelse, där alla är med och delar lika. Oavsett om du servar våra kunder, arbetar på kontoret eller är medlem av koncernledningen. För oss är det ytterligare ett sätt att stärka lagandan och belysa allas del i vår gemensamma framgång.

Må bra. Prestera bättre.

Att vi är tävlings- och träningsmänniskor undgår nog ingen. Men bortom tävlingsmomentets ytliga tjusning döljer sig en större tanke. Hos oss ska alla ha de bästa förutsättningarna att prestera sitt bästa. Och då krävs att hälsa, såväl fysisk som psykisk, ”byggs in” som en självklar och viktig pusselbit i arbetsdagen.

Det stora bolaget och den lilla organisationen.

Fabege är ett stort börsnoterat företag som utvecklar stadsdelar i miljardklassen. Man skulle kunna tro att vår storlek skulle avspeglas i antalet människor som arbetar hos oss. Många blir förvånade när de inser hur få vi faktiskt är, bara runt 185 personer. Det säger sig självt att varje individ är extremt viktig för verksamheten. Och att varje ny medarbetare alltid rekryteras med stor omsorg.